ENDEPL
Přihlášení

O společnosti

Logo JKIC

Společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. se zabývá třemi základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou a ekologií, tyto činnosti jsou zajišťovány třemi částečně samostatnými subjekty, které spolu úzce spolupracují.

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Kostelní 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 774 667 677
č.ú.: 43-3586560227/0100
IČ: 286 864 54
DIČ: CZ 286 864 54

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

  • Městské a regionální turistické informační centrum - zastupuje destinační management Jizerských hor, je přirozeným koordinátorem informačních center v regionu, provozuje informační centrum, vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město a region na výstavách, udržuje a rozvíjí webové stránky společnosti, podílí se na tvorbě nových turistických produktů např. zpřístupnění dalších technických či sakrálních památek.
  • Dům Jany a Josefa V. Scheybalových - rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání, provozuje Památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových s cílem zprostředkovat jejich dílo a odkaz laické i odborné veřejnosti (muzejní expozice, knihovna a studovna), pořádá tematické výstavy a doprovodné akce se vztahem ke kulturní historii města a regionu Jizerských hor, vydává popularizační a osvětové tiskoviny. Dům byl otevřen 26. listopadu 2012.
  • Centrum ekologické výchovy - poskytuje služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů: výstav, besed, přednášek, vzdělávacích cyklů, soutěží, tvůrčích dílen, tematických výletů se snaží vzbudit zájem o přírodu a podává o ní informace zajímavou formou, vysvětluje a podporuje tradice venkovského života a vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje.
  • Kostel sv. Anny – byl v rámci regenerace části historického jádra města v roce 2004 římskokatolickou církví bezúplatně převeden do majetku města a stavebně opraven, aniž by ztratil své posvěcení. Od dubna 2013 je v programové péči Jabloneckého kulturního a informačního centra. V letní sezóně se v něm konají kulturní programy v souladu s historickou hodnotou a důstojností tohoto místa. Díky zajímavé akustice a novým varhanám jde zejména o koncerty, ale i výstavy. Tradiční je též letní mše ke cti patronky města sv. Anny, které je kostel zasvěcen (26. července).

Předsedkyně správní rady: Mgr. Soňa Paukrtová

Členové správní rady: Ing. Marta Procházková, Ing. Martin Dušek, Ing. Antonín Schäfer, Ing. Milan Matura, Ing. Jiří Fiala, Bc. Martin Oklamčák, František Špoták, Andrej Grega

Předsedkyně dozorčí rady: Marta Broulová

Dozorčí rada: Miroslav Janoušek, Ivana Kořínková

Ředitel společnosti: Petr Vobořil

Kontakty:

E-mail adresa je u všech osob ve tvaru: prijmeni@jablonec.com  

Ředitel společnosti: Petr Vobořil - tel.: +420 724 547 428

Zastupující ekonom: Hana Herkommerová - tel.: +420 775 585 045

Ekonom: Ing. Martina Vlášková - tel.: +420 775 585 044

Programová náplň kostela sv. Anny: Mgr. Petra Handlířová - tel.: +420 775 585 047

Pracovník zodpovědný za vícezdrojové financování: 
Věra Dobrovská - tel.: +420 775 585 062

Památník manželů Jany a Josefa V. Scheybalových
Lea Machurová - tel.: +420 775 585 046, +420 483 356 203

Dokumentační centrum
Lucie Zachová - tel. +420 483 356 209

Turistické informační centrum
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
tel. TIC: +420 483 356 201, +420 774 667 677
 

Pracovníci IC:

Vedoucí: Hana Herkommerová, +420 775 585 045 

Ing. Borek Tichý, tel.:+420 775 585 042

Helena Mikšíčková, tel.: + 420 775 585 043

Ing. Petra Fapšo, tel.: + 420 775 585 061

Radana Schaeferová, tel.: +420 606 270 543


Památník Jany a Josefa Scheybalových: Lea Machurová -  tel.: +420 775 585 046


Ekologické centrum -  vedoucí SEV Český ráj: Simona Jašová - tel.: +420 606 704 924
Kontaktní pracovnice ekocentra Jablonec:  Mgr. Vendula Palatová 
tel.: +420 725 728 168, ekocentrumjbc@seznam.cz

ikona souboru ikona souboruZakládací listina

ikona souboru ikona souboruStatut společnosti

ikona souboruCeník služeb

Výroční zprávy:

ikona souboru ikona souboruVZ 2009

ikona souboru ikona souboruVZ 2010

ikona souboru ikona souboruVZ 2011

ikona souboru ikona souboruVZ 2012

ikona souboru ikona souboruVZ 2013

ikona souboru ikona souboruVZ 2014

ikona souboru ikona souboruVZ 2015

ikona souboruVZ o poskytování informací 2012

ikona souboruVZ o poskytování informací 2013

ikona souboruVZ o poskytování informací 2014 

ikona souboruVZ o poskytování informací 2015

ikona souboruVZ o poskytování informací 2016

25.5.2010 22:45:43 - aktualizováno 20.2.2017 12:21:54 | přečteno 27451x | miksicek

Vyhledávání

Certifikace Český systém kvality služeb Kostel sv.  Anny Dům Jany a Josefa V  Scheybalových Centrum ekologické výchovy Novinky z Jizerek březen 2017
 
Liberecký kraj Jablonec nad Nisou Turistický region Jizerské hory
load