30 ro(c)ků bez opony / 30. ro(c)k bez kurtyny

Jedná se o česko-polský projekt, jehož realizátorem bylo Jablonecké kulturní a informační centrum s partnerem Teplickým kulturním centrem „Przystań Twórcza“ v oblasti využití potenciálu kulturních zdrojů. Konkrétně se jednalo o spolupráci při organizaci série kulturních pořadů k 30. výročí pádu komunistického režimu, které si  jak Česká tak i Polská republika v roce 2019 připomínaly. V rámci projektu v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře a blízkém regionu od listopadu 2018 do listopadu 2019 probíhaly výstavy, koncerty, přednášky či workshopy tematicky spjaté s komunistickým odbojem v různých formách.

Hlavním cílem projektu bylo tedy nejenom připomenutí tohoto významného výročí, ale také zvýšení návštěvnosti Jablonecka a Jelenohorska, společná propagace kulturního dědictví, prostřednictvím aktivit výše uvedených s využitím potenciálu společných kulturních zdrojů, kterým je právě 30. výročí pádu komunismu.

Projekt je financovaný z Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa (Program Interreg V-A Česká republika – Polsko) a celkový příspěvek Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt činí 51 922 €, z toho 30 000 € pro českého partnera a 21 922 € pro polského“

Fyzická realizace projektu: 1.11.2018 – 30.11.2019

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001180