Rozdávání Betlémského světla skauty. Nezapomeňte si donést vlastní lucerničky!

Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny, představuje symbol míru, lásky, naděje a přátelství. Rozvoz světla zajišťují skauti a skautky z celého světa. Do České republiky ho od roku 1990 z Rakouska dovážejí skauti.

KDY: sobota 23. 12. 2023, 13–17 hodin
KDE: kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí, Jablonec nad Nisou