REGIONÁLNÍ ARCHITEKTURA V MODELECH

Kdy: do 15. 10., pondělí–pátek 11–18 hodin
Kde: Dům česko-německého porozumění Rýnovice

Výstava modelů zaniklých a proměněných staveb Jablonecka a Jizerských hor z dílny modelářů Bernda Sonsally a Radky Pimmingerové.

Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích je kulturní památkou. Stavba z druhé poloviny 17. století patří mezi nejstarší budovy v Jablonci nad Nisou. Objekt lidové architektury zachránil před jistou demolicí občan Spolkové republiky Německo Franz Rieger. Dnes se v Domě nachází kromě výstavních prostor také kavárna (Cafe Galerie FR Rýnovice).

www.dumrynovice.cz

M