KONCERTNÍ PROVEDENÍ (nejedná se o klasickou operu).
Účinkují sólisté Národního divadla v Praze: Tereza Mátlová (Rusalka), Lucie Hilscherová (Ježibaba), Martin Šrejma (Princ), Jaroslav Patočka (Vodník), Lívie Vénosová (Cizí kněžna), Anita Jirovská (Kuchtík), Roman Janál (Hajný, Lovec) a Zdeněk Klauda (klavírní doprovod).
Výsledek spolupráce obou tvůrců A. Dvořáka a J. Kvapila, skladatele i básníka, kteří si byli umělecky i lidsky velmi blízcí, byl magický, snivý příběh o velké, nenaplněné touze vodní víly Rusalky, v němž Dvořákova tvůrčí genialita dosáhla svého vrcholu. Pohádková atmosféra ho inspirovala k vytvoření osobité, impresionistické hudby, plné melodické fantazie a mistrovské instrumentace, k sugestivnímu hudebnímu vyjádření hry vln i odlesku měsíčního svitu na jezerní hladině i neopakovatelného kouzla pohádkového snu.

Info & Vstupenky na www.divadlojablonec.cz

21. 8. 2021 od 20:00 hod. – Za divadlem
(Akce se koná za divadlem. V případě nepříznivého počasí bude v divadle)