ŠTĚDRÝ DEN v JABLONECKÝCH KOSTELÍCH /24. 12.

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (Římskokatolická církev)
13–16 h otevřen betlém
16 h vánoční mše svatá
24 h půlnoční mše svatá

Kostel Dr. Farského (Církev československá husitská)
10–18 h Jizerský dřevěný betlém (otevřen 3. 12. – 8. 1.)
22.30 h Česká mše vánoční Hej, mistře (J. J. Ryba) – Půlnoční

Modlitebna, Petra Bezruče 61 (Církev adventistů sedmého dne)
9 h společná sváteční snídaně, 10 h sváteční bohoslužba

Kostel sv. Anny (ve správě Kultury Jablonec, p.o.)
10–22 h vánoční výzdoba k nahlédnutí z otevřené předsíně kostela
po setmění nasvícena Getsemanská zahrada u bývalé fary