VARHANNÍ KONCERT

Adventní koncert jv nádhermých prostorách zrekonstruovaného secesního kostela – vystoupí P. Tomeš (varhany) a Sbor dobrovolných muzikantů

www.gospelyetujbc.cz

Kdy: neděle 12. 12. 2021, od 16:00 hod.
Kde: Kostel Povýšení sv. Kříže, Náměstí B. Němcové, Jablonec nad Nisou