Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou mimořádně vystavuje archivní materiály, které se vážou k letošním výročím
– 500 let jáchymovských tolarů ve vztahu k místní mincovní tradici
– 185 let od vzniku vrkoslavického pivovaru
– 160 let ústavnosti v našich zemích
– 120 let jabloneckých tramvají

Návštěvu archivu je nutné objednat předem e-mailem: kaspar@soalitomerice.cz, gottsteinova@soalitomerice.cz
Návštěvní dny: pondělí a středa (8.00 – 17.00 hod.). Teprve po potvrzení termínu ze strany archivu mohou být zájemci – za souběžného dodržení všech právě platných epidemiologických opatření – do archivu vpuštěni.

SOkA (Státní okresní archiv) Jablonec nad Nisou
do prosince 2020 

pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (pro předem objednané)