V loutkovišti pod širým nebem si můžete vyzkoušet, jaké to je hrát loutkové divadlo – stát se na chvíli hercem, režisérem, hudebníkem nebo divadelním kritikem. A když nevíte jak začít, je tu pro kouzelný začátkovač, kde si můžete vylosovat začátek pohádky. Přijďte si zahrát svojí oblíbenou pohádku konečně sami! Vždyť jen vy víte, jak skutečně končí.

Loutka a hřiště, to je Loutkoviště. Pět originálních samostojných konstrukcí pro loutkové divadlo s různými kulisami a sadou loutek určených do veřejného prostoru otevřených ke hře a rozvíjení fantazie celé rodiny.

Více info na www.ejbc.cz

Upozornění pořadatele: Kapacita prostoru a hygienická opatření v den akce se budou řídit aktuálními nařízeními vydanými Vládou ČR. O situaci budete informováni i na místě akce. Letní akce nebudou mít alternativní variantu v krytých prostorech pro případ nepřízně počasí.

20. 8. 2020 od 17:00 hod. – Eurocentrum Jablonec nad Nisou – Letní scéna