Osmikilometrový okruh z Jabloneckých Pasek na rozhlednu Nisanka, k prameni Nisy a přes Novou Ves a Kynast zpět do Jablonce.  

Jablonecké Paseky – Císařská lípa – rozhledna Nisanka – pramen Nisy – Kynast a zpět

Zajímavosti na trase:

Císařská lípa je přes 230 let stará a 14 m vysoká lípa připomínající zastavení císaře Josefa II. během jeho inspekční cesty v 26. června 1766. Koncem 19. století hrozilo odumření památného stromu, proto byla část kmene v roce 1911 vyzděna. Přesto byla pro jistotu nedaleko vysazena nová lípa. Původní Císařská lípa však nakonec zregenerovala. Vyzdívka byla časem odstraněna a strom žije doposud.

Rozhledna Nisanka (676 m) je kombinace telekomunikačního převaděče s vyhlídkovou plošinou. Postavena byla v r. 2006 a nabízí výhledy na Jizerské hory, Krkonoše a Ještědský hřbet. Nachází se na Novoveském hřebeni a za svůj název vděčí říčce Nise, která pramení v nedalekém údolí. www.rozhledna-nisanka.cz

U Tří lip
Na křižovatce starých vozových cest stály od roku 1810 tři památné lípy a mezi nimi stejně stará boží muka. Za svůj dlouhý život narostly lípy do výšky 25, 27 a 30 m a jejich obvody měřily 300, 413 a 430 cm. V roce 2018 je nahradily tři mladé lípy, které zde byly vysazeny u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR, o rok později přibyl obnovený železný kříž. www.novoveskyokraslovacispolek.cz 

Pramen Lužické Nisy byl zpřístupněn Novoveským okrašlovacím spolkem již v r. 1929, o rok později doplněn pomníkem pramene Nisy. V r. 2010 byla odhalena nová pamětní tabule. Místo se stalo výchozím bodem mezinárodní cyklotrasy Odra – Nisa, která měří 591 km a vede až k Baltskému moři.

Bývalé Lázně Paseky – Bad Schlag 
U příležitosti návštěvy Pasek farářem Sebastianem Kneipem v roce 1893 byl položen základní kámen k sanatoriu, kde bylo později využíváno jeho léčebných metod. V areálu lázní se nacházel park s promenádními cestami, v hlavní budově restaurační místnosti, čtenářský a hudební pavilon a dokonce bazén s umělým vlnobitím! Později byly založeny i tenisové kurty. Dr. Glettler, který proslavil Paseky široko daleko, vedl zařízení až do roku 1945. Díky slávě jeho sanatoria získala obec Paseky (Schlag) čestný přídomek Lázně, který byl později opět opuštěn. V současnosti se v budově bývalého sanatoria nachází domov důchodců

Památník hrdinům první světové války připomíná dobu, kdy se vojáci po návratu z fronty léčili v přilehlém sanatoriu. Někteří svým zraněním podlehli, a právě na jejich počest byl zřízený tzv. Háj hrdinů. Po druhé sv. válce byl háj zničen, pomníky rozházeny a hlavní obelisk stržen. Místu se pak začalo říkat “Psí hřbitov”. Slavnostně byl obnovený Háj hrdinů symbolicky odhalený a požehnaný v říjnu 2019 za účasti veřejnosti