Křížové cesty jsou výrazem lidové zbožnosti věřících. V Jizerských horách je najdeme nejen uvnitř kostelů, ale i v přírodě. Jednou z nich je křížová cesta vedoucí lesními pěšinami na rozhlednu Slovanka. Byla vysvěcena společně s léčivou studánkou r. 1840.

Horní Maxov, kostel – NS Maxovská křížová cesta – rozhledna Slovanka – Maxovský hřbet a zpět

K cestě se nejsnáze dostaneme po silnici z Horního Maxova vedoucí směrem na Janov (Hrabětice). Začíná u bývalé kapličky Bolestné Panny Marie (dnes přestavěné na soukromý rekreační objekt). Nemá obvyklých 14, nýbrž dokonce 15 zastavení. Dovede vás lesními pěšinami až k rozhledně Slovanka. Poslední zastavení – Vzkříšení – však není umístěno na nejvyšším bodu cesty, jak by se dalo čekat, ale níže na druhé straně hřebene, kam cesta klesá a kde se nachází také lesní studánka s léčivou vodou. Kromě studánky je zde zachovaná nádrž s dříve provozovanou rašelinovou koupelí. 

Kapličku Bolestné P. Marie nechal postavit kolem r. 1827 místní občan Anton Seibt z prostředků na věno pro svou dceru, která podlehla nemoci. O několik roků později zde vznikla i křížová cesta. Symbolickým způsobem dodnes připomíná propojení bolesti a záchrany v lidském životě. 

Rozhledna Slovanka byla do Jizerských hor přivezena r. 1887 až z Vídně, kde byla původně jako exponát na průmyslové výstavě. Je celoročně volně přístupná.