Druhá část naučné stezky propojuje region Jizerských hor s oblastí Českého ráje a návštěvníkům umožňuje poznat nejen krásná, ale i turisticky málo známá místa, historicky či krajinářsky zajímavá. Připomíná život a dílo historiků a národopisců manželů Scheybalových. Stezku je možné absolvovat jako pěší nebo cykloturista. (Více o první části stezky z Jablonce do Pulečného naleznete zde.)

Rozhledna Kopanina – Na Vejpřeži – Hrad Frýdštejn  – Voděrady – Ondříkovice – Vazovecké údolí – Dolánky

Zajímavosti na trase:

Kopanina 21 m vysoká cihlová rozhledna z r. 1894. Nabízí výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj i Ještědský hřbet. 

Na Vejpřeži – hostinec u silnice Jablonec-Turnov přestavěný na penzion, jehož název připomíná dobu, kdy zde koně místních sedláků pomáhali vytáhnout formanské vozy s těžkými náklady do příkrého kopce.

Hrad Frýdštejn – romantická zřícenina známá mj. z pohádky „O princezně Jasněnce a létajícím ševci“ nebo z knihy Karolíny Světlé „O Krejčíkovic Anežce“. První zmínka o Frýdštejnu pochází z r. 1385!

Bývalá kovárna – stojící na strategické křižovatce původní formanské a saské cesty ve Frýdštejně, dnes fungující jako stylová restaurace. Dochovala si typickou asymetrickou střechu, díky které má své místo v encyklopedii lidové architektury.

Mužákův statek ve Voděradech – poloroubený dům s pavlačí pravděpodobně ze 17. století.

Bartošova pecdlouhá otevřené jeskyně, která dále pokračuje dosud zcela nezmapovaným podvodním labyrintem. Nazvaná byla po místním skláři Bartošovi, který zde provozoval huť. Po jejím zániku byl nedaleko postaven mlýn, později upraven na brusírnu skla využívající nezamrzající vodu vyvěrající z podzemí. Dnes objekt slouží k rekreaci.

Zajímavostí je také potok Bezednice, ve kterém podle pověsti zahynul a navždy zmizel husar i s koněm. Je pravděpodobné, že okolí pramene tehdy stále tvořil rozsáhlý močál. 

V Dolánkách u Turnova stezka končí zastavením poblíž řeky Jizery u Dlaskova statku, který je možné navštívit a podívat se, jak se žilo na venkově v minulých stoletích….

Kompletní mapku obou částí naučné stezky s vyznačenými zastaveními, zajímavostmi a užitečnými radami stahujte zde.

Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových na České televizi v pořadu Toulavá kamera