Náročnější okruh, který vás provede tajemnými místy a čarokrásnou přírodou Jizerských hor. 

Jizerka – chata Pyramida – Lasičí cesta – Jelení stráň – Pytlácké kameny – Předěl – chata Smědava – Rašeliniště Jizerky a zpět

Zajímavosti na trase: 

Upolínová louka leží na svahu pod strmým vrchem Bukovec (1004 m). považovaným za emblém Jizerských hor. Krásu louky můžete obdivovat zejména v květnu, kdy rostliny kvetou nápadnými žlutými květy. Upolín nejvyšší patří k ohroženým druhům naší květeny a  je přísně chráněný. Proto se také stal symbolem CHKO  Jizerské hory. Z louky je úchvatný pohled na celou osadu.

Žulový pomník Pyramida byl postaven na počest hraběte Wilhelma Clam-Gallase v první pol. 19. století. Stejnojmenná chata (bývalá brusírna a později vyhlášený hostinec) je dodnes vyhledávaným turistickým cílem.

Sezónně otevřené soukromé Muzeum Jizerských hor a informační centrum Jizerka představuje historii a současnost osady.

Slavnou sklářskou minulost připomíná romantický Panský dům (sídlo huťmistra z poč. 19. stol., dnes hotel) a mohutná kamenná budova staré sklárny z r. 1866 (dnes penzion Sklárna).

Až vystoupáte na Jelení stráň (1018 m), zhruba v polovině cesty na Pytlácké kameny, nezapomeňte na dva zajímavé skalní útvary: Viklan, jedna z mnoha stejnojmenných skal, kterou lze rozhoupat vlastní silou a skupina skal Vlčí doupě. K nim se váže pověst o bájném hajném Isermannovi z Velké Jizery, nezranitelném pronásledovateli lesních škůdců, který prý do jedné z puklin v těchto skalách hodil zabitého pytláka.

Pytlácké kameny (974 m) byly pojmenovány po Hennrichovi, legendárním králi jizerskohorských pytláků. Údajně se zde skrýval v boudě z kůry, potloukal se horami a pytlačil. Ze všech pytláků byl nejvíce nenáviděný, neboť ze střelených kusů vyřezával to nejlepší maso a zbytek nechával shnít po lesích. Nakonec byl zastřelen jednorukým revírníkem Hubem. Hennrichův kříž, jeden z nejznámějších jizerskohorských pomníčků, stojí dodnes pod Pytláckými kameny.  

Přírodní rezervace Černá jezírka patří mezi nejtajemnější rašeliniště Jizerských hor. Tůně mívaly mezi horaly pověst strašidelného místa a věřilo se, že jsou bezedné. Pověst praví, že jestli se někdy podaří jezírko s hnědou vodou vysušit, nastane konec světa.

Rozcestí Předěl leží na rozvodí Baltského a Severního moře. V případě nepříznivého počasí se zde můžete ukrýt do bytelného dřevěného přístřešku.

Horská chata Smědava je královnou mezi jizerskohorskými chatami, přestože její původní romantické kouzlo do značné míry setřelo současné přizpůsobení velkokapacitnějšímu stravovacímu provozu. První zmínka o ní pochází z již roku 1814. Leží u sezónně otevřené Smědavské silnice a tvoří významný turistický bod a východiště v Jizerských horách.

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky leží na stejnojmenné říčce. Z povalových chodníků se pokocháte podstatnou částí vrchoviště. Třináct zastavení Naučné stezky Tři Iseríny vás dovede zpět k Bukovci.