Málokterá města se mohou pyšnit takovým množstvím secesních budov, jako právě Jablonec. Máte-li rádi zdobné fasády, linie, křivky, tvary rostlinného charakteru nebo maskarony – plastické dekorativní motivy v podobě lidské či zvířecí tváře, vydejte se s námi po stopách jablonecké secese

Soukenná – Lidická – Jiráskova – Podhorská – Husova – V Nivách – Podhorská – Smetanova – Korejská – Liberecká –  Budovatelů – Mírové náměstí

Na přelomu 19. a 20. století zažíval Jablonec nad Nisou nebývalý rozmach, a to především díky výrobě skla a bižuterie. Hospodářský rozkvět se odrážel také ve výstavbě secesních vil, městského divadla a lázní. 

Nejvýznamnějších budovou na trase je nepochybně Muzeum skla a bižuterie postavené r. 1904 ve stylu florální secese pro exportní firmu Zimmer & Schmidt. Dnes je jediným muzeem svého druhu v České republice!

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže (1902) tvoří se souborem citlivě navazujících, tzv. Scheiblerových domů, svým ranně secesním slohem jedinečnou památku moderní evropské architektury.

Městské divadlo bylo postavené v r. 1907 ve stylu geometrické secese a pozdního historismu s prvky klasicistních forem. Nalezneme v něm i empírové dekorativní články.

Bývalé Městské lázně ve stylu geometrické secese byly postavené jako císařské lázně Františka Josefa v r. 1908–1909. Bohužel jsou poznamenány necitlivými zásahy v poválečné době. Delší dobu již neslouží svému účelu a jsou v havarijním stavu.

Opravena byla naopak řada městských domů – např. č.p. 1971/17 v Korejské ulici. Jedná se o bývalý exportní dům vybudovaný v duchu geometrické secese na základě projektu významného jabloneckého architekta Roberta Hemmricha. Od něj pochází i bývalá prvorepubliková kavárna Café Habsburg, po válce známá jako Jizera. Její honosná secesní fasáda je sice již minulostí, ale díky kompletní opravě pod přísným dohledem památkářů opět zdobí Mírové náměstí.

Secesní domy najdete v Jablonci téměř na každém kroku. Bohužel mnoho z nich není v dobrém stavu. Přesto jejich fasády dodnes vyprávějí příběhy o slávě a bohatství tehdejšího Jablonce.

 

 

 

Ostatní secesní zástavba na trase Secesním Jabloncem

Dům č. p. 1588/15 v Soukenné ul.  – Kvalitní ukázka honosné exportérské vily na pomezí doznívající neorenesance a nastupující secese, kterou si nechal na základě projektu Arweda Thamera postavit v roce 1901 Gustav Kahl.

Dům č. p. 1800/20a v Podhorské ul. Byl postaven v roce 1904 na základě projektu Emiliana Herbiga pro Thomase Erbena. Jedná se o kvalitní ukázku florální secese, jejíž bohatý dekor pokrývá celou fasádu. Dvorní průčelí je součástí tzv. jabloneckých mrakodrapů.

Dům č. p. 805/37 v Podhorské ul. Majitelem jednoho z nejvýstavnějších exportních domů v Podhorské ulici byl exportér Josef Scheibler. Původní, neorenesanční objekt z roku 1881 (Carl Daut) byl roku 1901 velkoryse přestavěn a rozšířen v módním secesním duchu na základě projektu Roberta Hemmricha.

Dům č. p. 2190/15a ve Smetanově ul. – Řadový nárožní dům vznikl adaptací staršího neorenesančního domu v letech 1911–12, podle projektu místního architekta Wilhelma Teuchmanna. Představuje kvalitní příklad secesní architektury, ovlivněné dobovými neoklasicistními a barokizujícími tendencemi.

Dům č. p. 1861/7 v ul. Budovatelů – Dům Johanna Hittmanna z roku 1905 od Arweda Thamera je zajímavou ukázkou florální secese s výrazným romantizujícím akcentem. Dům se vyznačuje čistými, abstrahovanými plochami s decentním dekorem kolem okenních šambrán.

Dům č. p.  485/2 v Komenského ul. – Pohledově exponovaný nárožní dům, postavený v letech 1898 – 1900 pro Ameliii Gaudek Arwedem Thamerem je kvalitní ukázkou neoslohového městského domu s elegantním florálním secesním dekorem.

 

Domy v Lidické ulici

Přehled památkově chráněných domů v Jablonci 

Mnoho památkově chráněných secesních a historizujících domů se nachází ve spodní části Lidické ulice. Mnohé z nich navrhl významný jablonecký architekt Robert Hemmrich a zrealizoval jablonecký stavebník Emilian Herbig:

Dům č. p. 1576/7 – Třípodlažní dům byl postaven kolem roku 1900 ve stylu severské neorenesance s prvky nastupující secese. Průčelí domu ukončené osově situovaným štítem je bohatě zdobeno štukem. Současná podoba domu byla ovlivněna úpravami z 2. poloviny 20. století.

Dům č.  p. 1564/13 – Výstavný dům na pomezí doznívající německé neorenesance a nastupující secese si nechal v roce 1900 postavit na základě projektu Roberta Hemmricha exportér Josef Scheibler.

Dům č. p. 1904/14 – Řadový činžovní dům postavený pro kožešníka Adolfa Rösslera Hugo Schrammem v roce 1906 je součástí reprezentativní intaktní secesní zástavby podél ulice Lidická.

Dům č. p. 1510/15 – Honosný romantizující secesní dům, využívající gotizujících prvků byl postaven na počátku 20. století na základě projektu Emiliana Herbiga a jeho investorem byl místní průmyslník Karl Gewis.

Dům č. p. 1787/16 – Secesní činžovní dům s prvky doznívajících historizujících slohů si nechal od Emiliana Herbiga v roce 1903 postavit majitel klempířské firmy Josef Prade.

Dům č. p. 2090/18 – Dům byl postaven v letech 1910 – 1911 ve stylu pozdní geometrické secese významným jabloneckým architektem Robertem Hemmrichem pro jabloneckého průmyslníka Josefa Scheiblera staršího.

Dům č. p. 2017/20 Investorem řadového domu ve stylu geometrické secese z roku 1908 byl obchodník s kovovou bižuterií Friedrich Fried, autorem architektonického řešení pak Robert Hemmrich.

Dům č. p. 1777/24 – Dům pasíře Heinricha Wawerische, navržený v roce 1903 Arwedem Thamerem, se vyznačuje kontrastem mezi bohatým florálním dekorem a poměrně konzervativně pojatým průčelím domu, reflektujícím ještě doznívající historizující slohy.