Málokterá města se mohou pyšnit takovým množstvím secesních budov, jako právě Jablonec. Máte-li rádi zdobné fasády, linie, křivky, tvary rostlinného charakteru nebo maskarony – plastické dekorativní motivy v podobě lidské či zvířecí tváře, vydejte se s námi po stopách jablonecké secese

Soukenná – Lidická – Kamenná – Podhorská – U Muzea – Komenského – Podhorská – Růžová – Husova – V Luzích – Korejská – Liberecká –  Budovatelů

Na přelomu 19. a 20. století zažíval Jablonec nad Nisou nebývalý rozmach, a to především díky výrobě skla a bižuterie. Hospodářský rozkvět se odrážel také ve výstavbě secesních vil, městského divadla a lázní. 

Nejvýznamnějších budovou na trase je nepochybně Muzeum skla a bižuterie postavené r. 1904 ve stylu florální secese pro exportní firmu Zimmer & Schmidt. Dnes je jediným muzeem svého druhu v České republice!

Starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže (1902) tvoří se souborem citlivě navazujících, tzv. Scheiblerových domů, svým ranně secesním slohem jedinečnou památku moderní evropské architektury.

Městské divadlo bylo postavené v r. 1907 ve stylu geometrické secese a pozdního historismu s prvky klasicistních forem. Nalezneme v něm i empírové dekorativní články.

Bývalé Městské lázně ve stylu geometrické secese byly postavené jako císařské lázně Františka Josefa v r. 1908–1909. Bohužel jsou poznamenány necitlivými zásahy v poválečné době. Delší dobu již neslouží svému účelu a jsou v havarijním stavu.

Opravena byla naopak řada městských domů – např. č.p. 1971/17 v Korejské ulici. Jedná se o bývalý exportní dům vybudovaný v duchu geometrické secese na základě projektu významného jabloneckého architekta Roberta Hemmricha. Od něj pochází i bývalá prvorepubliková kavárna Café Habsburg, po válce známá jako Jizera, dnes pojmenována Kus žvance. Její honosná secesní fasáda je sice již minulostí, ale díky kompletní opravě pod přísným dohledem památkářů opět zdobí Mírové náměstí.

Secesní domy najdete v Jablonci téměř na každém kroku. Bohužel mnoho z nich není v dobrém stavu. Přesto jejich fasády dodnes vyprávějí příběhy o slávě a bohatství tehdejšího Jablonce.