Po Vysokém hřebeni se můžete vydat z Bedřichova až do míst, kde se podle starých vyprávění děly zázraky. Trasa vás povede ke studánce s údajně léčivou vodou – k poutnímu místu s křížovou cestou a oltářem ve skále. A ještě o trochu dále, k vyhlídce Trniště, která je opředena mnoha pověstmi…

Bedřichov, Maliník – Vysoký hřeben – Hašlerova chata – Trniště a zpět

Ke křížové cestě u Trniště se příjemnou procházkou dostanete po zelené turistické značce z Bedřichova-Maliníku nad bedřichovskými sjezdovkami

Sloupy se zastaveními nechal postavit roku 1878 Josef Klamt. Nejprve lemovaly starou lesní cestu do Liberce, později byly přeneseny kousek stranou, aby modlící se návštěvníci nebyli rušeni dopravním provozem. Cesta prochází poutním místem se studánkou s údajně léčivou vodou. Tu dal upravit mlynář z Hraničné Christian Hirschmann na podnět faráře Wilhelma Rösslera poté, co se mu díky zdejší vodě zlepšil zrak. Místo vysvěcené r. 1903 bylo hojně navštěvováno poutníky zblízka i zdáli. Na začátku křížové cesty Josef Klamt zřídil také jednoduchý výčep pro občerstvení návštěvníků, později byl zveleben na horskou boudu.
Ve skalní kapličce je obraz Panny Marie od Libuše Rydlové a sloupy jsou osazeny keramickými reliéfy od Reinholda Hüttmanna (obnoveno r. 1996).

Vyhlídka Trniště
Vyhlídková žulová 15 m vysoká skála nedaleko byla návštěvníkům zpřístupněna na konci 19. století, dříve bývala navíc ozdobena mohutným křížem. Dnes je obklopena vysokými stromy, které brání rozhledu. Se skaliskem je však spojena celá řada pověstí. Podle jedné z nich je uvnitř ukrytý poklad, jenž hlídají divoženky nebo mužíčkové, podle jiné zde prý kdysi stával dřevěný hrádek obývaný zlým rytířem.

V blízkosti křížové cesty stávala horská bouda, známá jako Hašlerova chata, která svého času sloužila také jako rozhledna. Původní chata se již bohužel nedochovala.