ČESKO-POLSKÁ PROPAGACE MĚST JABLONEC NAD NISOU A JELENÍ HORA

Prioritním cílem projektu bylo rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb v oblasti cestovního ruchu společné příhraniční oblasti měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora a zvýšení úrovně prezentací měst na veletrzích cestovního ruchu. Spoluprací a výměnou zkušeností se také prohloubil vzájemný přeshraniční vztah a realizací všech aktivit vedlo k hlubšímu zpřístupnění potenciálu cestovního ruchu ve společném regionu a zintenzivnění udržitelného cestovního ruchu.

Dotační titul
Fond mikroprojektů Nisa-Nysa (Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska)

Typ projektu
Typ B – partnerský

Partner projektu
Město Jelení Hora

Specifický cíl
Zvýšení návštěvnosti regionu prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů

Fyzická realizace projektu
1.1.2017 – 30.6.2017

V rámci projektu byly realizovány následující aktivity:

1) Společná prezentace partnerů na veletrzích cestovního ruchu:
Český partner organizoval 3 účasti na významných veletrzích v České republice pro sebe a polského partnera a polský partner pro sebe a českého partnera zorganizoval účast na 2 veletrzích v Polsku
Partneři tak prezentovali přeshraniční region na společném stánku na těchto veletrzích:
Holiday World Praha 16.-19.02.17
Veletrh MMT Wroclaw 24.-26.02.17
Euroregion Tour Jablonec nad Nisou 16 -18.03.17
For Bikes Praha 31.03 -02.04.
Veletrh turistiky a rekreace Warsawa 21.-23.04.17

2) Pořízení nového prezentačního vybavení:
Pořízena byla nová prezentační stěna, prezentační pult, roll up banner a letákový systém v moderním a atraktivním trendu a byly použité na všech veletrzích cestovního ruchu v rámci projektu a také 2 moderní reklamní stojany v layoutu vydaných propagačních materiálů.

3) Vydání nových propagačních materiálů o městě a regionu:
Vydány byly 4 propagační materiály v CZ/PL vydání a v následujících nákladech:
a) Nový Image Jablonec nad Nisou – nazvaný „turistický JABLONEC NAD NISOU“ v nákladu 15 tis ks. Vytištěno v 06/2017.
b) Nový Turistický průvodce Jablonce nad Nisou – nazvaný „turistické JABLONECKO“ v nákladu 15 tis Vytištěno v 06/2017.
c) Nový Kompakt Jablonce nad Nisou – nazvaný „architektonický JABLONEC NAD NISOU“ v nákladu 15 tis ks. Vytištěno v 06/2017.
d) Nová cykloturistická mapa JABLONECKO A JELENOHORSKO v nákladu 2 tis ks. Vytištěno v 02/2017.

Celkové způsobilé výdaje: 894 927,26 Kč (33 120,92€)
Evropský fond pro regionální rozvoj 85%: 760 688,12 Kč (28 152,78€)
Spoluúčast (JKIC / Město) 15%: 134 239,14 Kč (4 968,14€)