Cesta mou krajinou – Naučná stezka Jany a Josefa V. Scheybalových:

Pojizerská krajina! Známe ji dokonale, říkáme si. Padesát let zde žijeme, padesát let ji odkrýváme, kousek po kousku, pěšinku po pěšince. Padesát let slézáme její kopce a kopečky, strmé stráně i vysoká horská úbočí a žasneme nad mnohotvárností jejích podob, nad velkolepostí dalekých rozhledů, které poskytují členité svahy a vrcholy“. To je citace z úvodu knihy Cesta mou krajinou. Je věnována manželům Scheybalových, kteří se významně podíleli na vytváření kulturního odkazu našeho regionu.  V roce 2011 byla z iniciativy Mgr. Jana Strnada vybudována Naučná stezka nesoucí jejich jméno. Ta vede po místech,  která manželé rádi navštěvovali a zároveň propojuje Jizerské hory s Českým rájem. Publikace mapuje jednotlivá zastavení naučné stezky, jež poutavě vypráví o historii daného místa. Autorem publikace a naučné stezky je Mgr. Jan Strnad.

Cena 1 ks knížky: 220 CZK

Knížku zakoupíte v jabloneckém turistickém infocentru.