Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor / Sagen und Märchen der Deutschen aus dem Isergebirge:

Jizerské hory se svými hustými lesy, žulovými skalami, tajemnými jezírky a močály jsou krajinou pověstí a pohádek. Zřejmě je to i tím, že zima sem přichází dřív než jinde a trvá déle. A lidé, kteří tu žijí, musí tu drsnou přírodu milovat, musí s ní být spjati. Jedním z těch pevných pout bývaly odnepaměti i příběhy o vílách, o nadpřirozených bytostech nebo o síle lásky. Kniha Pověsti a pohádky Němců z Jizerských hor chce znovu vzkřísit zapomenuté historky našeho kraje a možná i naši vlastní identitu, v době globalizace čím dál tím vzácnější jev.

Kniha je dvojjazyčná – v češtině a němčině. Autorkou je Petra Laurin, ilustrace Monika Hanika.

Cena 1 ks knížky: 295 CZK

Knížku zakoupíte v jabloneckém turistickém infocentru.