Putování Zlatou stezkou Českého ráje:

Autor: Marek Řeháček, foto: Jan Pikous, 286 stran

Kniha je výsledkem několikaletého putování autorů po trase současné Zlaté stezky i po zaniklých úsecích této fenomenální cesty vyznačené KČT roku 1937. Popisuje mnoho krásných míst, včetně často neznámých detailů. Autoři si všímají i hlubšího významu této pouti pro pojem češství, a to jak v jeho vřelé a naivní podobě v 19. století, tak i jeho v dnešním, poněkud bezradném, pojetí. Nezapomíná se ani na pověsti, lidové umění i třeba výtvarníky, kteří s Českým rájem spojili svoji tvorbu. Kniha je vlastně jakýsi svérázný průvodce či cestopis, který svým členěním na sedm částí (Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Prachovské skály, Turnovsko, Maloskalsko, Riegrův kraj, Jičínsko) navazuje na nejstaršího průvodce po Zlaté stezce vydaného KČST v roce 1937.

Knížku zakoupíte v jabloneckém turistickém infocentru.

Cena 1 ks knížky: 365 CZK