Bücher sind Schatzkisten voller Geschichten und Erinnerungen. Sie helfen Ihnen, unsere Gebirgsgegend besser, tiefer und nachhaltiger kennenzulernen. Unser Informationszentrum bietet eine große Auswahl an regionaler Literatur – von Fotobänden, über Erzählungen, Reiseführer, bis hin zu Sammlungen lokaler Rezepte.

28 04, 2020

Jablonecké maličkosti

2020-05-11T13:45:03+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Jablonecké maličkosti: Drobné připomínky vzdálené i méně vzdálené minulosti čtenářům představují autoři Jabloneckých maličkostí Marek Řeháček, Petr Kurtin, Otokar Simm a Petr Ferdyš Polda. Tato podivuhodná sbírka křížků, soch, nápisů na fasádách, ozdob či neobvyklých skal vznikala celých 8 let. Člověk míjí drobné jablonecké památky bez [...]

28 04, 2020

kniha Jablonec nad Nisou

2020-05-11T13:46:28+02:00Categories: Bücher|Tags: , , |

Jablonec nad Nisou: Kniha je věnována Jablonci nad Nisou a několika dříve samostatným obcím, které byly postupně k městu připojeny. S Jabloncem je nedílně spojená i okolní krajina, a proto jedna kapitola patří itaké Jizerským horám, Maloskalsku a Železnobrodsku. Jedná se především o publikaci obrazovou, ale [...]

27 04, 2020

Jizerské hory včera a dnes

2020-05-11T13:51:23+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Jizerské hory včera a dnes: Vydejme se do Jizerských hor na okružní výlet časem a prostorem. Publikace od autorů Jana a Šimona Pikousových, Otokara Simma a Petra Kurtina nás na 130 snímcích zhotovených  zhotovených v minulosti a na stejném počtu snímků pořízených ze stejných míst v [...]

28 04, 2020

Viktor Vorlíček

2020-04-28T19:57:22+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Viktor Vorlíček: Mezi významné osobnosti Jablonce nad Nisou patří výtvarník Viktor Vorlíček. Do kulturní historie města se nezapsal jen svojí uměleckou tvorbou, ale také důležitým podílem na poválečné obnově uměleckoprůmyslové školy a na vzniku nového jabloneckého muzea. V knize autora Jana Strnada naleznete kresby, malby a [...]

28 04, 2020

Josef Václav Scheybal

2020-04-28T19:52:01+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Josef Václav Scheybal: Je jen málo tvůrčích osobností, které jsou tak bytostně spjaté se severními Čechami, jako kreslíř, národopisec, historik umění, sběratel, výtvarník a badatel J. V. Scheybal. V tomto kraji vyrostl, dokonale ho znal a podal o něm hluboké a obsáhlé svědectví, které předal budoucím [...]

28 04, 2020

Recepty Jizerských hor

2020-04-28T16:14:28+02:00Categories: Bücher|

Recepty Jizerských hor: O důležitosti jídla jistě nikdo nepochybuje. Koho ale napadne, že je také svébytným nositelem kultury? Vždyť dokonale spojuje rodiny, lidské generace i celé národy. Právě to měla Petra Laurin, autorka této „kuchařky“, na mysli , když svou knihu sestavovala. Proto také doplnila dobové [...]

28 04, 2020

Doktor Kittel – severočeský Faust v legendách a pověstech

2020-04-28T16:35:22+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Doktor Kittel - severočeský Faust v legendách a pověstech: Kniha Doktor Kittel byla posledním dílem Gustava Leutelta, které vyšla v roce 1943 a, ač to v té době autor sám netušil, loučil se v ní se svými milovanými Jizerskými horami. „Námět knihy zřejmě nebyl náhodný. Chtěl [...]

28 04, 2020

Protržená přehrada

2020-05-11T13:49:57+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Protržená přehrada: Přehrada na Bílé Desné, kterou dnes známe už jen pod jménem Protržená přehrada, se v roce 2016 stala dějištěm tragické události. Dílo zkázy přineslo 65 obětí! Ke 100. výročí od této katastrofy kronikářka Desné Dana Nývltová na základě svého bádání přinesla další svědectví. V [...]

28 04, 2020

Píseň o lese

2020-04-28T15:56:11+02:00Categories: Bücher|Tags: |

Píseň o lese: Knížka vydaná Jizersko-ještědským horským spolkem jako poctu Gustavu Leuteltovi, který své dílo zasvětil Jizerským horám jejich krajině a lidem. V první polovině minulého století byl Leutelt uznávaným literátem a osobností. Ve své knize poeticky opěvuje jizerskohorské hvozdy. Ukázky Leuteltova díla provázejí pečlivě vybrané [...]

27 04, 2020

Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska

2020-05-11T13:53:26+02:00Categories: Bücher|Tags: , |

Příběhy rozhleden Českosaského Švýcarska: Tentokrát nás autoři Marek Řeháček a fotograf Jan Pikous ml. na svém putování po rozhlednách zavedl do krajiny pískovcových skal, stolových hor a nálad u veliké řeky Labe. Nechte se inspirovat a vyražte za historií a současností těchto kamenných svědků k nedalekým [...]