Hráz přehrady v Jablonci nad Nisou je uzavřena! Projdete parkem pod hrází. Důvodem uzavření je oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze, ochrana před zatékáním srážkových vod, prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení stavu komunikace na hrázi.

Po provedení nových hydroizolací budou opraveny povrchové vrstvy vozovky a chodníků, oprava zábradlí a přespárování pohledových kamenných bloků na koruně hráze. Stavební práce potrvají do listopadu 2020. Nádrž zůstane během prací napuštěna. Komunikace na hrázi je zcela uzavřena od září 2019 do listopadu 2020, pro průchod bude možné využít chodník v podhrází, který nebude stavbou dotčen.