10. prosince 2021 se opět otevře křižovatka Rádelský mlýn. Rekonstrukce mimoúrovňové křižovatky státních silnic I/35 a I/65 na trase Praha – Jablonec probíhala od dubna 2020 a její nová podoba by měla výrazně přispět k bezpečnosti silničního provozu.

Cílem rozsáhlé rekonstrukce bylo zlepšit její dopravně technický a stavební stav. Denně tudy v obou směrech projede bezmála 33 tisíc vozidel. Od roku 2012 se tam stalo 151 nehod, při každé třetí byl někdo zraněn. Během stavby došlo k odstranění technických nedostatků a kolizních míst.

Zdroj: Liberecký kraj