Znalosti, řemeslo a dovednosti ruční výroby skla byly zapsány na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. To je výborná zpráva pro Jablonec nad Nisou, kde má sklářské a bižuterní řemeslo dlouholetou tradici a výrazně ovlivnilo tvář města.

Společnou nominaci zpracovalo a podávalo celkem šest zemí. O zápisu bylo rozhodnuto 6. prosince na 18. zasedání Mezivládního výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO v Botswaně. Zahrnuje skláře z Německa, Francie, Španělska, Finska, Maďarska a České republiky.

„Těší nás, že nominace byla doporučena k zápisu ze strany hodnotícího orgánu také jako dobrý příklad pozitivní role, kterou hrají muzea v úsilí o ochranu tohoto prvku. Ve většině zemí byla právě muzea hlavním zpracovatelem nominační dokumentace“, uvedla ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou Milada Valečková. U nás bylo její přípravou ministerstvem kultury pověřeno jablonecké muzeum jako jediná státem zřizovaná instituce s celostátní působností v této oblasti.

Hlavními iniciátory nominace byly Francie a Německo, kteří původně zamýšleli zapsat pouze hutní foukání skla a výrobu plochého skla z dutých válců. Jejich návrh se díky aktivitě jabloneckého muzea podařilo podstatně rozšířit, a to o zpracování skla u kahanu, ale také o všechny studené techniky. Slavit tak mohou i výrobci foukaných či tažených figurek, rytci, brusiči a malíři skla, ale také výrobci vánočních ozdob, mačkaných bižuterních kamenů nebo hotové bižuterie. „Velký podíl na tomto úspěchu má hlavní kurátor našeho muzea Petr Nový a jeho argumentační schopnosti“, dodala Valečková. Naše poděkování za významnou pomoc a podporu patří české zástupkyni v Mezivládním výboru pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO Evě Kumínkové a zástupkyni ministerstva kultury Ditě Limové, kolegům z ostatních pěti zemí a také celé sklářské komunitě za jejich podporu a povzbuzení“, doplňuje Nový.

Co zápis sklářům přinese?

Jednak pomůže rozšířit povědomí o této bohaté a živé tradici a různých sklářských technikách. Zvýší společenskou prestiž sklářských řemesel. Podnítí také dialog mezi komunitami přihlašujících zemí a v neposlední řadě zavazuje státy podporovat zachování ruční výroby skla. „Na první schůzce pracovní skupiny nominujících zemí v říjnu ve Španělsku jsme za svou hlavní prioritu označili výchovu obyvatel k rozeznání kvalitní ruční výroby od běžné nabídky obchodních řetězců. Jistě, ne každý má dost finančních prostředků na to, aby si kupoval ručně vyráběné sklenice, ovšem téměř každý může čas od času udělat sobě nebo svým blízkým radost krásným a neobyčejným skleněným dárkem“, říká Valečková.


Zdroj TZ 7. 12. 2023, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Kontakt
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
www.msb-jablonec.cz

Foto: archiv Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou