Všimli jste si v Jablonci trochu neobvyklé turistické značky? Není to chyba! Vnitřní okruh Jabloncem pro turisty má vlastní značku, jež vznikla ve spolupráci s Klubem českých turistů. Tvoří ji čtverec o velikosti 10 x 10 centimetrů – dvoucentimetrové bílé svislé pruhy lemují vnitřní pruh modré barvy široký pět centimetrů,“ popisuje novou značku Čermák z KČT.

Krajská komise libereckého obvodu KČT rozhodla v září roku 2018, že jablonecký vnitřní turistický okruh nesplňuje požadavky na zařazení do sítě značených turistických tras. „Turistické trasy mají spojovat významná přírodní, kulturní nebo architektonická místa, pokud možno po přírodních cestách. To městský okruh nesplňuje, proto bylo původní turistické značení okruhu zatřeno,“ říká Jan Čermák z oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého magistrátu s tím, že návrh na obnovení značení turistický klub znovu zamítl i o rok později.

Předsedu KČT Libereckého kraje však napadlo řešení – vyznačit okruh vlastními značkami, které nepatří do chráněného vzoru turistů.

Více na webu jabloneckého magistrátu.