Od 1. srpna do konce října platí zákaz vstupu do lesů mezi Jabloncem a Rádlem do lokality Srnčí důl v nočních hodinách. Důvodem je lov přemnožené černé zvěře.

Srnčí důl je oblíbeným přírodním sportovištěm, vyhledávaným běžci, rodinami s dětmi i pejskaři. Nachází se zde také veřejné ohniště. Nyní je však od 21 hodin večer do 6 hodin ráno do této lokality vstup zakázán. Za porušení hrozí pokuta 10 000 Kč a především může být při honitbě ohroženo vaše zdraví!!! Omezení vstupu má zajistit nejen klid zvěře a tím snadnější lov, ale také bezpečnost osob.

Myslivci se během tří měsíců pokusí snížit přemnoženou populaci prasat divokých. Ta způsobuje značné škody. „Prase divoké v daných podmínkách působí značné škody na majetku hospodařících subjektů. Pro omezení nárůstu škod a zefektivnění hospodaření subjektů je nezbytně nutné snížit populační hustotu prasete divokého jako druhu zvěře, která se největší měrou podílí na způsobených škodách na navazujících nehonebních pozemcích a kriticky se přibližuje k lidským obydlím,“ píše se v dokumentu města.