Open-air loutková pohádka o velkých dobrodružství v malém světě pro děti od 4 let. Vstupenky a více info na www.ejbc.cz

Upozornění pořadatele: Kapacita prostoru a hygienická opatření v den akce se budou řídit aktuálními nařízeními vydanými Vládou ČR. O situaci budete informováni i na místě akce. Letní akce nebudou mít alternativní variantu v krytých prostorech pro případ nepřízně počasí.

14. 06. 2020 od 15:00 hod., Eurocentrum Jablonec nad Nisou – Letní scéna