Barokní sakrální stavba byla postavena v samém centru Jablonce v letech 1685–1687. Jde o nejstarší jabloneckou stavbu, která se dochovala. Bohužel se však nepodařilo zachránit původní zařízení kostela. V současnosti je kostel zrekonstruovaný a slouží kulturním účelům jako výstavní síň a koncertní sál. Kostel je vybaven novodobými třímanuálovými varhanami. Mimořádně se zde konají bohoslužby – pravidelně v létě ke cti patronky města, svaté Anny.

Na jižní straně kostela naleznete křížový kámen a mariánskou sochu. U bývalé fary kostela (dnes Dům Scheybalových) si můžete prohlédnout sousoší tzv. Getsemanské zahrady. Více o sochách v článku zde.

.
Z historie kostela:
Postavit ho dala Marie Polyxena hraběnka Desfours v letech 1685 až 1687. Odborníci však na základě provedených stavebně-historických průzkumů vyslovují domněnky, že presbytář kostela musí být ještě starší, snad z první třetiny 17. století a při stavbě byla využita část staršího kostelíku. Kostel byl postaven nejprve bez věže, dříve nebývalo peněz nazbyt. Věž byla přistavěna v roce 1706. Svatostánek byl v průběhu let pak ještě mnohokrát opravován a přestavován. Poblíž býval hřbitov založený v roce 1669. Ten byl však roku 1861 zrušen. Více o historii kostela se můžete dočíst v článku z roku 2006, kdy byl kostel rekonstruován do dnešní podoby a změněn způsob využití.
.
Kontakt: Turistické informační centrum, Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou
info@jablonec.com, +420 774 667 677