Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. v likvidaci

Zřizovatelem webových stránek byla společnost Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s., která se do 31. 12. 2020 zabývala pěti základními okruhy činností: cestovním ruchem, kulturou, historií, vzděláváním, ekologií a digitalizací archivních materiálů. Od 1. 1. 2021 většinu činností převzala Kultura Jablonec, p.o. Dne 1.1.2022 vstoupila společnost do likvidace.

Turistické informační centrum – nabízí návštěvníkům i místním občanům služby a kompletní turistické informace o městě, regionu a oblasti Jizerských hor. Vydává knihy, tiskoviny, prezentuje město Jablonec nad Nisou, region a Liberecký kraj na veletrzích, podílí se na tvorbě nových turistických produktů, udržuje a rozvíjí webové stránky, využívá k propagaci sociální sítě. Spolupracuje s ostatními informačními centry v regionu.
(od 1. 1. 2021 ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec)

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – rozvíjí činnost v oblasti kultury, osvěty a vzdělávání. V přízemí domu funguje výše zmíněné turistické informační centrum, v prvním patře Městská galerie MY a v patře druhém se nachází výstavní zázemí pro pořádání tematických výstav a doprovodných akcí se vztahem ke kulturní historii města a k regionu Jizerských hor.
(od 1. 1. 2021 ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec)

Kostel sv. Anny – slouží v letní turistické sezoně jako výstavní prostor, pořádají se zde koncerty, přednášky, společenské akce a mimořádně se zde konají i bohoslužby.
(od 1. 1. 2021 ve správě příspěvkové organizace Kultura Jablonec)

Centrum ekologické výchovy – poskytuje služby veřejnosti, dětem z mateřských škol, základních škol a rodičům s dětmi. Formou vhodných aktivit a programů: výstav, besed, přednášek, vzdělávacích cyklů, soutěží, tvůrčích dílen, tematických výletů se snaží vzbudit zájem o přírodu a podává o ní informace zajímavou formou, vysvětluje a podporuje tradice venkovského života a vede děti k principům trvale udržitelného rozvoje.
(od 1. 1. 2021 ve správě DDM Vikýř)

Dokumentační a archivační centrum – spravuje množství autentických materiálů z historie Jablonecka, Turnovska, včetně odkazu národopisců Scheybalových. Od roku 2015 společnost rozšířila dokumentační centrum o digitalizaci a archivaci dat pro Stavební úřad města Jablonec nad Nisou.
(činnost ukončena)

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s. v likvidaci
Kostelní 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 774 667 677
č.ú.: 43-3586560227/0100
IČ: 286 864 54, DIČ: CZ 286 864 54

Správní rada společnosti:
Petros Kalpakcis (předseda)
Mgr. Soňa Paukrtová
Mgr. Miroslava Rýžaková
Vladimír Kopal
Ing. Stanislav Říha
Milan Sas

Dozorčí rada společnosti:
Marta Broulová (předsedkyně)
Pavel Sluka
Mgr. Jan Zeman

Ředitel společnosti:
Petr Vobořil

V rámci projektové činnosti vede v současnosti společnost v udržitelnosti tyto projekty:

1) „Česko – polská propagace měst Jablonec nad Nisou a Jelení Hora“ – informace o projektu naleznete ZDE
2) „30 ro(c)ků bez opony“ – informace o projektu naleznete ZDE
3) „Polsko – česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – Etapa II“ – informace o projektu naleznete ZDE