Jizerskohorské bučiny – přírodní památka UNESCO

Chcete-li zažít Jizerky stokrát jinak, vydejte se do jejich bujných bukových porostů. Na jaře vás okouzlí svěže zelenou barvou, na podzim záplavou zlátnoucího listí. Poskytnou vám stinný úkryt v letních parných dnech, pravé horské osvěžení pod vodopády a tajuplné ticho protknutné zpěvem ptáků a ševelením listí. V zimě jsou zádumčivé a pohled na jejich spletité koruny zamotá nejednomu poutníkovi hlavu. Vystoupáte-li po jejich strmých svazích vzhůru, odhalí vám svou divokou romantickou krásu při pohledech ze skalních vyhlídek. Ne náhodou se staly v roce 2021 první českou přírodní památkou zařazenou na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.

Jizerskohorské bučiny jsou národní přírodní rezervací (NPR) a se svou rozlohou 27 km² zasahují do katastrálního území šesti obcí – Oldřichova v Hájích, Frýdlantu v Čechách, Raspenavy, Hejnic, Lázní Libverda a Bílého Potoka. Celá oblast leží v první zóně CHKO Jizerské hory a vlivem svažitého terénu se z velké části vyhnula mohutnému přetváření člověkem a zachovala si tak velkou rozmanitost flory a fauny.  Při návštěvě této oblasti je však proto potřeba počítat s horší dostupností a méně vyvinutou infrastrukturou.

Do Jizerskohorských bučin začal člověk pronikat až ve 14. století. Cílem byla především těžba dřeva na stavební materiál, palivo do sklářských pecí nebo později pro zbrojírny Albrechta z Valdštejna či manufaktury v údolích. Lidé vytěžili okraje lesa, dále se naštěstí pro náročný terén nedostali. Dřevařskou minulost dodnes dokládají dochované pomníčky připomínající padlé dřevorubce, střety mezi pytláky a hajnými nebo ty, kteří si v horách sami vzali život.

Spolu s rozvojem průmyslu koncem 19. století vznikla i legendární Štolpišská silnice vedoucí z údolí Velkého Štolpichu z Ferdinandova strmě vzhůru do hor směrem k rašeliništi na Čihadle. Velmi známá, nenáročná, ale dlouhá vrstevnicová cesta Viničná pochází z první pol. 20. století. Počátky 2. sv. války připomíná bunkrová linie, která zasahuje do západní části NPR.

V oblasti Jizerskohorských bučin je velké množství skalních útvarů a vyhlídek atraktivních pro turisty i horolezce. Nachází se tu také jeden z vrcholů jizerskohorských tisícovek – Polední kameny.

.

Praktické informace

Odkud se k Bučinám dostanete: Oldřichov v Hájích (vlak bus, parkování U Kozy), Hejnice (vlak, bus) – pak pěšky přes Ferdinandov, Bílý Potok (vlak, bus), Frýdlant (vlak, bus), Smědava (bus, parkoviště), Albrechtice u Frýdlantu (bus) – odtud po zelené turistické značce ke Špičáku, Lázně Libverda (bus) – po červené na Tišinu.