Jen málokde se nalézá tolik pomníčků a křížků upomínajících na nešťastné osudy lidí žijících v dobách minulých, jako v Jizerských horách. Jsou fenoménem této krajiny a jejich objevování se stalo pro některé nadšence doslova vášní. Ožívají tak dávné časy jizerskohorských lesníků, pytláků, lovců, pašeráků, dřevorubců a dalších horalů, jejichž život byl nelehký a někdy skončil tragicky.

Ke znovuobjevení kamenů s nápisy, křížků a obrázků tajemně skrytých v jizerskohorských lesích významně přispělo vydání, dnes již kultovní, Knihy o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého v roce 1976. Mnoho příběhů spjatých s těmito drobnými památkami totiž zmizelo s původním německým obyvatelstvem.

Pomníčky však nejsou spjaty jen s dávnou minulostí. I dnes se objevují nové, ovšem s jiným příběhem. Také už nebývají hluboko v lesích, ale narazíte na ně přímo u hlavních cest. Často jde o cyklisty nebo motoristy, kteří nezvládli rychlou jízdu, běžkaře zemřelé na zástavu srdce nebo turisty utonulé v přehradách. 

Zde uvádíme jen několik známých pomníčků v okolí Bedřichova, Nové Louky a vodní nádrže na Černé Nise:

Gahlerův křížek mezi Bedřichovem a Novou Loukou je jedním ze tří křížů, které postavil lesník Gahler na památku své zemřelé dcerky. Další stojí poblíž rozcestí u Nové Louky. Třetí, zvaný Tetřeví, se nachází na velkém balvanu zvaném Tetřeví kámen u cesty od Blatného rybníka na Kristiánov. Gregorův kříž, stojící u stejnojmenného rozcestí mezi Novou Loukou, Hřebínkem a přehradou na Černé Nise, je spojován s nenaplněnou láskou mezi prostou dívkou a šlechticem. Stammelův kříž na Poutní stezce za hrází přehrady připomíná přestřelku mezi nejslavnějším pytlákem Augustinem Zenknerem (přezdívaným Stammel) a lesníky Miethem a Neuwingerem. Melzerův pomník ležící na NS Černá Nisa směrem k Bedřichovu připomíná neštěstí v r. 1905, kdy se stavěla bedřichovská přehrada. Zahynul zde mladík Robert Melzer, na kterého se převrhl vagónek z úzkokolejné železnice určené k přepravě těžkého materiálu. Lichtenecknerův kříž na Vládní cestě nechal postavit polesný Lichteneckner z vděčnosti, že se zachránil před nečistými mocnostmi při nočním návratu z hospody. O kus dále, na spojnici mezi Vládní cestou a NS Černá Nisa, zvanou také Kanál,  se nachází Klogertův kámen zapuštěný do země. Jeden z nejstarších pomníků v Jizerských horách připomíná dřevorubce Klogerta, kterého zabila padající jedle. 

Pravděpodobně vůbec nejstarším známým pomníčkem Jizerských hor je křížový kámen v Jablonci nad Nisou, který byl přestěhován ke kostelu sv. Anny. Připomíná smrt Hanse Kleinerta umrzlého kdesi na Bartlově vrchu nad bývalým jabloneckýcm pivovarem.

Běžkaří budou dobře znát Památník Expedice Peru 1970 v Bedřichově u startu slavné Jizerské 50 Memoriálu Expedice Peru 1970. Přípomíná tragédii, kdy při ničivém zemětřesení zahynulo 14 horolezců. Pomník je tvořen šesti žulovými balvany z Jizerských hor, kde účastníci tehdejší expedice trénovali.

Poutavé příběhy o pomníčcích Jizerských hor vypráví kniha Připomínky zašlých časů vydaná v roce 2008 Jizersko-ještědským horským spolkem. O ochranu, dokumentaci a opravu drobných památek v Jizerských horách se stará spolek Patron.