Jen málokde se nalézá tolik pomníčků a křížků upomínajících na nešťastné osudy lidí žijících v dobách minulých, jako v Jizerských horách. Jsou fenoménem této krajiny a jejich objevování se stalo pro některé nadšence doslova vášní. Ožívají tak dávné časy jizerskohorských lesníků, pytláků, lovců, pašeráků, dřevorubců a dalších horalů, jejichž život byl nelehký a někdy skončil tragicky.

Ke znovuobjevení kamenů s nápisy, křížků a obrázků tajemně skrytých v jizerskohorských lesích významně přispělo vydání, dnes již kultovní, Knihy o Jizerských horách od Miloslava Nevrlého v roce 1976. Mnoho příběhů spjatých s těmito drobnými památkami totiž zmizelo s původním německým obyvatelstvem.

Pomníčky však nejsou spjaty jen s dávnou minulostí. I dnes se objevují nové, ovšem s jiným příběhem. Také už nebývají hluboko v lesích, ale narazíte na ně přímo u hlavních cest. Často jde o cyklisty nebo motoristy, kteří nezvládli rychlou jízdu, běžkaře zemřelé na zástavu srdce nebo turisty utonulé v přehradách. 

Zde uvádíme jen několik známých pomníčků v okolí Bedřichova, Nové Louky a vodní nádrže na Černé Nise:

Gahlerův křížek mezi Bedřichovem a Novou Loukou je jedním ze tří křížů, které postavil lesník Gahler na památku své zemřelé dcerky. Další stojí poblíž rozcestí u Nové Louky. Třetí, zvaný Tetřeví, se nachází na velkém balvanu zvaném Tetřeví kámen u cesty od Blatného rybníka na Kristiánov. Gregorův kříž, stojící u stejnojmenného rozcestí mezi Novou Loukou, Hřebínkem a přehradou na Černé Nise, je spojován s nenaplněnou láskou mezi prostou dívkou a šlechticem. Stammelův kříž na Poutní stezce za hrází přehrady připomíná přestřelku mezi nejslavnějším pytlákem Augustinem Zenknerem (přezdívaným Stammel) a lesníky Miethem a Neuwingerem. Melzerův pomník ležící na NS Černá Nisa směrem k Bedřichovu připomíná neštěstí v r. 1905, kdy se stavěla bedřichovská přehrada. Zahynul zde mladík Robert Melzer, na kterého se převrhl vagónek z úzkokolejné železnice určené k přepravě těžkého materiálu. Lichtenecknerův kříž na Vládní cestě nechal postavit polesný Lichteneckner z vděčnosti, že se zachránil před nečistými mocnostmi při nočním návratu z hospody. O kus dále, na spojnici mezi Vládní cestou a NS Černá Nisa, zvanou také Kanál,  se nachází Klogertův kámen zapuštěný do země. Jeden z nejstarších pomníků v Jizerských horách připomíná dřevorubce Klogerta, kterého zabila padající jedle. 

Pravděpodobně vůbec nejstarším známým pomníčkem Jizerských hor je křížový kámen v Jablonci nad Nisou, který byl přestěhován ke kostelu sv. Anny. Připomíná smrt Hanse Kleinerta umrzlého kdesi na Bartlově vrchu nad bývalým jabloneckýcm pivovarem.

Poutavé příběhy o pomníčcích Jizerských hor vypráví kniha Připomínky zašlých časů vydaná v roce 2008 Jizersko-ještědským horským spolkem. O ochranu, dokumentaci a opravu drobných památek v Jizerských horách se stará spolek Patron.