Historie místa je spjata s výrobou skla. Do r. 1817 tu byla v provozu Riedlova sklářská huť. Sklárna a k ní přidružené budovy byly zbourány, stát zůstal pouze tzv. Panský dům, který byl přestavěn na lovecký zámeček Clam-Gallasů, majitelů frýdlantského panství s Jizerskými horami.

Za první republiky ho užíval Dr. Přemysl Šámal, kancléř prezidenta T. G. Masaryka, a tak vzniklo pojmenování Šámalova chata. Interiér byl obložen modřínem a apartmán s koupelnou byl zařízen stejně jako v Černínském paláci. Dnes slouží chata všem turistům a její restaurace je tradičním místem, které navštěvují rádi místní obyvatelé i pravidelně se vracející návštěvníci Jizerských hor.

TIPY NA TRASY: