Váš zážitek z Jizerských hor by nebyl úplný, kdybyste vynechali návštěvu vodopádů. Pokud jsou dešťové srážky dostatečně vydatné, horské bystřiny se rychle plní vodou, hučí a řítí se prudce dolů po strmých kaskádách nad nimiž se do výše zvedají skalní masívy… Osvěžení v nich je však doporučováno jen skutečným otužilcům! Ideální období k návštěvě je pochopitelně jaro, co nejdříve po tání sněhu. Vodopády rozhodně nemohou minout fotografové; proud divokých horských potoků v korytech vyhloubených do tvrdé žuly patří k nejfotogeničtějším místům zdejších hor.

Vodopády na Jedlovém potoce

Jedny z nejatraktivnějších jsou bezesporu vodopády na horské říčce Jedlová protékající přírodní rezervací Jedlový důl nedaleko Josefova Dolu. Vzhledem ke svému horskému charakteru a kamenitému řečišti říčka na na poměrně krátkém území vytváří kaskádu peřejí a vodopádů. Největší z nich je vysoký 12 m a má 3 stupně po 4 metrech. K vodopádům vede nenáročná naučná stezka Jedlový důl, která na 9 zastaveních seznamuje návštěvníky s místní flórou a faunou, skalními útvary a vodopády. Cestu vám navíc bude zpestřovat velké množství nejrůznějších tůní, skalních prahů, peřejí a menších vodopádů.

Mapa zde.

 

Štolpišské vodopády 

Právem patří mezi perly Jizerských hor. Najdete je na potocích Malý a Velký Štolpich v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny poblíž Hejnic.  Nejvyšší z nich, několikastupňový vodopád Velkého Štolpichu, je téměř 30 metrů vysoký. Je zde ale mnoho dalších menších vodopádů a kaskád.

Mapa zde.

 

Vodopády na říčce Černá Desná

Neméně zajímavé několikametrové vodopády, ale i peřeje, kotle a kaskády najdeme pod přehradou Souš, nedaleko obce Desná, odkud k nim dojdeme po červené turistické značce. Vede tudy i naučná stezka nazvaná Vodopády Černé Desné. Pokud se tam vypravíte, budete postupně míjet Plotnový vodopád, za kterým následuje vodopád Dlouhý, Bukový a nakonec i Hrncový.  Je zde i několik „čertových hrnců“, které voda vytvořila v kamenech. Přehradní nádrž Souš, kterou najdeme na konci cesty, slouží jako zásobárna pitné vody a není možné se v ní koupat. 

Mapa zde.

 

Mumlavský vodopád

Najdeme ho cca 2 km od Harrachova, tedy už za územím Jizerských hor – v Krkonoších na řece Mumlavě. Vodopád překonává až 12 metrů vysoké stupně tvořené skalními žulovými bloky a v řečišti lze vidět tzv. čertova oka nebo také obří hrnce, které mají v průměru až 6 metrů. Mumlavský vodopád patří mezi nejvodnatější vodopády v České republice a je velice oblíbeným a vděčným výletním cílem návštěvníků Harrachova. Zajímavý je i v zimě, kdy zamrzá a stává se z něj ledopád.

Mapa zde.