Přirozeným centrem Kittelovska, je vesnička Krásná, kde se na začátku 18. století narodil Jan Josef Antonín Eleazar Kittel, legendární lékař a léčitel. Kolem roku 1750 zde postavil na tehdejší poměry obrovské a tajemné sídlo Burk, které bylo pečlivě zrekonstruováno a dnes slouží jako Kittelovo muzeum. Konají se zde také kulturní akce, trhy, koncerty, venkovní divadla, pohádky pro děti nebo ukázky lidových řemesel, které nabízejí návštěvníkům v autentickém historickém prostředí nezapomenutelný zážitek.

K areálu patří kostel sv. Josefa z 18. století, o jehož tehdejším významu svědčí tzv. Svaté schody. Představují 28 mramorových schodů v Pilátově paláci. Nejznámější Svaté schody jsou v Římě, v Čechách je najdeme pouze ojediněle. V každém stupni jsou uloženy ostatky svatých a věřící je, za doprovodu příslušných modliteb, vystoupávají po kolenou. Svaté schody nechal se schválením arcibiskupského konzistoriátu v Praze postavit Jan Josef Kittel v roce 1761. Šlo o mimořádnou událost a brzy poté, co byly do Svatých schodů uloženy ověřené ostatky, začali do Šumburku (dřívější název vesnice Krásná) přicházet první poutníci z blízkého i dalekého okolí. Svaté schody daly této stavbě výjimečnost a zařadily ji k významným sakrálním stavbám celostátního významu.

TIPY NA TRASY: