Největší soukromé tankové muzeum ve střední Evropě

V současné době se v expozici nachází cca 40 kusů exponátů z druhé světové války i poválečného období. Sbírka obsahuje především tanky, ale najdeme zde také polopásová a kolová vozidla, dělostřelectvo a další militárie. Přibližně polovina exponátů je stále ve funkčním stavu. Součástí areálu je 1,5 hektarů plochy, na které se odehrávají ukázky jízd a rekonstrukce bojových operací. V muzeu se nachází i dvě pracovní místa pro opravu a restaurování exponátů. Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií ČR. Muzeum má také svou turistickou vizitku a turistickou známku.
Více informací naleznete na www.tankysmrzovka.cz