Tyto webové stránky byly realizovány v rámci projektu „Polsko – česká propagace měst Jelení Hora a Jablonec nad Nisou – Etapa II“ financovaného z Programu Přeshraniční Spolupráce Interreg V-A Česká republika-Polsko z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu Nisa. Registrační číslo mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001723.

Cílem projektu bylo zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi městem Jelení Hora a Jabloncem nad Nisou v oblasti inovativních a moderních technologií určených k prezentaci turistických atraktivit obou měst. Výsledkem společných setkání, diskusí a workshopů pak byla realizace inovativních řešení představujících kulturní a přírodní dědictví pohraničí a to konkrétně webové stránky (CZ) a městská hra na mobilní zařízení (PL). Hru „Jeleniogórskie Questy“ (i v českém jazyce) si můžete stáhnout na těchto odkazech:

Android – sklep GooglePlay – https://play.google.com/store/apps/details?id=games.outgo.jeleniagora
iOS – sklep AppStore – https://apps.apple.com/us/app/questy-jeleniog%C3%B3rskie/id1480736036?l=pl&ls=1

Vedoucí partner projektu: Město Jelení Hora
Partner projektu: Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.

Celková hodnota projektu: 47 856 Euro
Hodnota spolufinancování z EFRR: 40 678 Euro