Slam Poetry je performativní žánr na pomezí poezie a dramatu a má jen málo pravidel: vlastní text, žádné rekvizity, popř. též časový limit. Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní improvizaci, mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují publikum. V srpnu do Jablonce zavítají Anatol Svahilec, Dr. Filipitch a další slameři. Open-air vystoupení.

Upozornění pořadatele: Kapacita prostoru a hygienická opatření v den akce se budou řídit aktuálními nařízeními vydanými Vládou ČR. O situaci budete informováni i na místě akce. Letní akce nebudou mít alternativní variantu v krytých prostorech pro případ nepřízně počasí.

Více info na www.ejbc.cz

28. 8. 2020, od 17:00 hod. –  Eurocentrum Jablonec nad Nisou – Letní scéna