Ośmiokilometrowa pętla z jabloneckich Pasek do wieży widokowej Nisanka, do źródła rzeki Nysy i przez Novą Ves oraz Kynast z powrotem do Jablonca.

Jablonecké Paseky – Císařská lípa – rozhledna Nisanka – pramen Nisy – Kynast a zpět