Ciężko o znalezienie  bardziej magicznego i romantycznego miejsca niż górska osada Jizerka leżąca na wysokości 862 m n.p.m., która znajduje się na granicy nie tylko regionu, ale także całej Republiki Czeskiej. Do dziś na Jizerce stoją tylko tradycyjne domki typu górskiego (osada liczy łącznie około 20 budynków), które przypominają starożytne czasy osadnictwa z 1539 roku. Żółte kwiaty ściśle chronionego pełniku stały się symbolem Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Izerskich.