Genius loci pośród gór i lasów, piękne miejsce z ciemną przeszłością. Ogromna tragedia wydarzyła się tutaj ponad sto lat temu. Zapora na rzece Bílá Desná, która miała chronić górskie wioski przed powodziami, pękła, a falująca woda zmiotła wszystko, co stanęło jej na drodze – drzewa, domy i ich mieszkańców.

Tam, gdzie kiedyś były masy wody, dziś jest głęboki las. Otoczenie zapory zostało zmienione w pełną czci formę. Zachowała się wieża, pozostałości zapory i podziemna sztolnia, którą odprowadzana była woda do sąsiedniego zbiornika Souš. Katastrofa miała miejsce w 1916 r. I przez długi czas wstrzymała budowę sypanych zapor ziemnych na świecie.