Skała nad Hejnicami wznosi się na wyżynie Smědavská (800 m n.p.m.), jest wyposażona w krzyż, drabinę i platformę widokową. Widoki z tego miejsca są fantastyczne. Ale uwaga – wejście na sam punkt obserwacyjny jest dość trudne. Wchodzimy na szczyt schodami wykutymi w skale. Stalowa balustrada z punktu widokowego pochodzi z 1898 r. Została zrekonstruowana przez Stowarzyszenie Gór Izersko-Jesztedskich. Krzyż został tu zbudowany przez franciszkanów w 1914 r. W 1819 r. podczas odbudowy krzyża spadło stąd dwóch braci (prawdopodobnie mnichów).