Jablonec nad Nysą uzyskał prawa miejskie w 1866 r. na mocy dekretu cesarza Franciszka Józefa I. Niedługo po tym wydarzeniu w centrum miasta w latach 1867–1869 wybudowano budynek ratusza. Od 1934 r. służył on jako biblioteka miejska, najpierw niemiecka, a od 1945 r. czeska.

Budowę trzypiętrowego budynku w stylu neorenesansowym z pryzmatyczną wieżą wykonał liberecki architekt Gustav Sachr. Oprócz ratusza w budynku kolejno mieściła się poczta główna, a następnie starostwo. W 1934 r., po zakończeniu budowy nowego ratusza, niemiecka biblioteka miejska została przeniesiona do starego ratusza.W tym czasie czeska bibliotekanmieściła się w sąsiednim parterowym budynku. Dopiero po 1945 r., po zniesieniu niemieckiej biblioteki, czeska biblioteka przeniosła się do budynku starego ratusza. Ostatnia obszerna przebudowa budynku i jednocześnie modernizacja obiektów bibliotecznych miała miejsce w latach 1969–1978.

knihovna.mestojablonec.cz