Strony internetowe zostały zrealizowane w ramach  projektu „Polsko – czeska promocja Miasta Jelenia Góra i Jablonec nad Nisou – Etap II“ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Numer rejestracyjny mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001723.

Celem projektu był rozwój i wzmocnienie transgranicznej współpracy pomiędzy miastami Jelenia Góra i Jablonec nad Nysą w dziedzinie innowacyjnych i nowoczesnych technologii komunikacyjnych, które w ciekawy sposób prezentują atrakcyjność turystyczną obu miast.  Wynikiem wspólnych spotkań, dyskusji i warsztatów była realizacja innowacyjnych rozwiązań prezentujących kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza, tj. strony internetowe (CZ) i miejską grę dla urządzeń mobilnych (PL). Grę „Jeleniogórskie Questy“ (również w języku czeskim) można pobrać tutaj:

Android – sklep GooglePlay – https://play.google.com/store/apps/details?id=games.outgo.jeleniagora
iOS – sklep AppStore – https://apps.apple.com/us/app/questy-jeleniog%C3%B3rskie/id1480736036?l=pl&ls=1

Lider projektu: Miasto Jelenia Góra
Partner projektu: Centrum Kultury i Informacji z Jablonca

Całkowita wartość projektu: 47 856 Euro
Wartość dofinansowania z EFRR: 40 678 Euro