Tisková zpráva, 25. 6. 2019:

Prohlédnout si interiéry pěti sakrálních památek ve městě a v podvečer se zaposlouchat do tónů varhan – Jablonecké kostely otevřeny opět zvou každé prázdninové úterý k návštěvě.

 

Kostely a jejich věže tvoří tvář města a díky spolupráci Jabloneckého kulturního a informačního centra a místních církví mohou domácí i turisté každé úterý navštívit i jejich interiéry.

“Je výjimečné, že se město jako Jablonec nad Nisou může chlubit tolika různými sakrálními stavbami v několika stavebních slozích, a i turisté v Jablonci mají o návštěvu kostelů velký zájem,” upozorňuje Petr Vobořil, ředitel jabloneckého kulturního a informačního centra. „Zejménanově zrekonstruovaný interiér secesního kostela Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové je vyhledávanou památkou, ale i modernistická stavba kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova má své obdivovatele,” dodává Vobořil. Díky rozličnosti svých interiérů a stavebních stylů jsou zpřístupněné kostely lákadlem pro místní i turisty. Každé úterý od 2. července až do 27. srpna bude k prohlídce zdarma v čase 10.00 až 17.00 přístupno pět kostelů.

Od 17.00 se vždy v jednom z nich uskuteční varhanní koncert. „Dramaturgie koncertů byla letos náročná na přípravu, protože jsme chtěli našim pravidelným posluchačům přinést opět něco nového a zajímavého,“ vysvětluje organizátorka koncertů Petra Handlířová. Každý koncert tak má vlastní zaměření na konkrétní hudební fenomén ať už v podobě osobnosti skladatele nebo typu skladby, na který se program zaměří. Posluchači se seznámí s Bachovými syny, následovníky Mozarta nebo různými pojetími posluchačsky oblíbené písně Ave Maria. „Podařilo se nám také domluvit spolupráci s německým varhaníkem z partnerského města Kaufbeuren Albinem Virblem, který 20. srpna představí svůj chorálový repertoár,“ láká Petra Handlířová.

Na celém projektu Jablonecké kostely otevřeny se podílejí církve římsko-katolická, československá husitská a starokatolická ve spolupráci s Jabloneckým kulturním a informačním centrem za finanční podpory Libereckého kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou. Hudební podvečery jsou připravovány se spolkem Hradecká Nokturna. Vstup na koncerty je dobrovolný.

Přehled koncertů / prázdninové úterky od 17 hodin
2. července, Kostel sv. Anny
Bach neznámý známý, Přemysl Kšica – varhany, Jan Thuri – hoboj

9. července, kostel Povýšení sv. Kříže
Ave Maria třikrát jinak, Daniel Knut Pernet – varhany, Anna Czerninová – zpěv

16. července, kostel Nejsvětější Trojice
Anonymní odpoledne, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany, Aleš Ambrosi – barokní hoboj a renesanční flétny

23. července, kostel Dr. Farského
Bachovi synové, Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna (Rakousko)

Čtvrtek 25. července, kostel sv. Anny
Hudba královen – koncert k poctě sv. Anny, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
Barbora Polášková de Nunes Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna

30. července, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Hudba starých mistrů, Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello

6. srpna, kostel povýšení sv. Kříže
Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…), Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello

13. srpna, kostel Nejsvětější Trojice
Vivaldiho Itálie, Drahoslav Gric – varhany, Anna Veverková – housle

20. srpna, Kostel Dr. Farského
Chorálové odpoledne, Albin Virbel – varhany (Kaufbeuren, Německo)

27. srpna, kostel sv. Anny
Mozart a jeho následovníci, Robert Fuchs – varhany, Martin Havelík – violoncello

Kontaktní osoba za JKIC:
Radana Schaeferová, T:+420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com
Petra Handlířová T: +420 775 585 047, handlirova@jablonec.com