Tisková zpráva, 24. 04. 2020 v Jablonci nad Nisou:

Turistické infocentrum v Kostelní ulici 1/6 v Jablonci nad Nisou je momentálně pro veřejnost uzavřeno. Jeho otevření pro vás připravujeme zároveň s výstavními prostory Domu Jany a Josefa V. Scheybalových od 12. května 2020 (za příznivé epidemiologické situace). Dbáme na to, abychom splnili všechny hygienické požadavky a těšíme se na vás!

 

V podkroví Domu bude možné od 12. 5. znovu zhlédnout výstavu Vilém Heckel – kouzlo hor, která musela být předčasně uzavřena. Další plánovanou výstavou je Má vlast, která bude přístupná během celé letní sezóny, a to nejen v Domě národopisců Scheybalových, ale také v kostele sv. Anny.

Pro turistické dotazy a pomoc jsme v době uzavření infocentra k dispozici na tel.: +420 774 667 677 (všední dny 9–17 h, sobota 10–13 h), na e-mailu info@jablonec.com nebo na facebooku Visit Jablonec.

Kontaktní osoba pro média za JKIC: Radana Schaeferová, T:+420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com