Tisková zpráva, 04. 09. 2019:

18 zajímavých památkových objektů po celém Jablonci se otevře v sobotu 14. září zdarma návštěvníkům. V řadě z nich bude probíhat doprovodný program a komentované prohlídky. Památky propojí historický autobus. Chybět nebude rodinná poznávací trasa a upomínková exhibiční ražba. Letošní novinkou je zpřístupnění bývalých městských lázní. Celonárodním tématem Dne evropského dědictví jsou tento rok Památky a zábava.

 

Den evropského dědictví přibližuje návštěvníkům místa, kudy kráčela historie, často i místa běžně nepřístupná. V Jablonci nad Nisou bude 14. září otevřeno takových míst hned několik, říká koordinátorka akce Věra Dobrovská: “Podívat se bude možné například do Kantorovy vily, bývalých městských lázní, kanceláře primátora nebo do zákulisí divadla.”

Kantorova vila, která bude opět po roce otevřena veřejnosti, je zajímavou ukázkou funkcionalistické architektury uplatněné v rodinném domě. “Vzhledem k menšímu prostoru je však počet návštěvníků omezen a pro zájemce budeme vydávat na prohlídky časované vstupenky, které si mohou zdarma vyzvednout v turistickém infocentru o dva až tři dny dříve,” upozorňuje Dobrovská. Bonusem bude účast brněnského architekta Jana Sapáka. V předvečer prohlídek, v pátek 13. září od 18 hodin, se v kostele sv. Anny uskuteční jeho přednáška na téma Život a dílo Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou. Podílet se bude také na komentovaných prohlídkách Kantorovy vily 14. 9.

Bývalé městské lázně o prázdninách hostily zpěvačku Lenku Dusilovou v rámci projektu Monument/um na záchranu zchátralých památek a probíhal tam i umělecký workshop Nádech pro lázně. “Výstupy z tohoto workshopu bude možné vidět v budově lázní právě v rámci Dne evropského dědictví,” upozorňuje Dobrovská.

Jablonec nad Nisou jako mincovní město dostojí své tradici i v rámci Dne evropského dědictví. Chystá se oblíbená exhibiční ražba v dílnách střední uměleckoprůmyslové školy a také si symbolicky připomeneme dvě významná výročí, které letos slaví numismatická společnost. “Před stol lety, v roce 1919, vznikla v Praze celorepubliková Numismatická společnost Československá, sdružující jednotlivé odborníky, vědce, ale i sběratele a milovníky mincí i celé instituce. O třicet let později byla založena její pobočka v Jablonci,” vypráví Dobrovská.

Pro děti je připravena poznávací trasa po památkách s úkoly, kde se může zapojit celá rodina. Milovníky retra potěší mimořádná linka historické autobusu, která propojí otevřené objekty. Obdivovatele novodobé architektury organizátoři zvou na společnou komentovanou procházku po umění umístěném v jabloneckém veřejném prostoru.

Věříme, že Den evropského dědictví osloví opět návštěvníky všech generací a ukáže město v trochu jiném světle. Například radnice je nejen budovou úřednickou, ale z hlediska architektury a umění velmi zajímavou stavbou. Interiérům se postupně díky rekonstrukci vrací původní podoba z 30. let. Obnovené zasedací místností bylo možné navštívit už v létě v rámci výstupů na radniční věž, a máme velmi kladné ohlasy,” uzavírá za organizátory Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra.

Podrobný program a jízdní řád historického autobusu najdou zájemci na webu www.jablonec.com

SOUHRNNÝ PROGRAM DNE EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ V JABLONCI NAD NISOU

sobota 14. září 2019

9:00–16:30 Rodinná poznávací trasa
Formou klasické figurkové hry provede trasa účastníky po památkách a v cíli je bude jako odměna čekat hrací žeton.  Pro získání odměny je nutné navštívit alespoň čtyři ze šesti stanovišť, začít je možné kdekoliv. Na prvním zvoleném stanovišti si každý vyzvedne pracovní list, který podrobně popisuje úkoly a ten pak vyplněný odevzdá v cíli. Stanoviště s úkoly se uzavírají v 16.30 hodin, odměnu v cíli je možné vyzvedávat do 17 hodin.

Stanoviště trasy:
● 1. GALERIE MY
● 2. LÁZNĚ
● 3. SOKOLOVNA
● 4. PŘEHRADA
● 5. KNIHOVNA
● 6. MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
●  CÍL: DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH

10.00–11.00 Komentovaná procházka po umění umístěném v jabloneckém veřejném prostoru. Za spolek PLAC vás Jan Picko provede po uměleckých objektech z 60. až 80. let minulého století ve veřejném prostoru s přesahem do pojednání o bezprostředním okolí jablonecké radnice, zejména Mírovém náměstí. Sraz před obchodním domem Central u plastiky Žena s nákupem.

9:00–17:00 (pokud není uvedeno jinak) Otevření památek pro veřejnost

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
V kostele k vidění výstava REKREACE ZA ROHEM věnující se fenoménu trávení volného času v Jizerských horách a Krkonoších a jeho rozvoji v dobách socialismu.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice
Otevřeno: Turistické informační centrum, Památník Jany a Josefa V. Scheybalových a Městská galerie MY.
V přízemní domu a v podkroví výstava historických map VÝLETY DO HISTORIE.
V Městské galerii MY výstava IN ARTE VOLUPTAS – SCHLARAFFIA.

3. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00-16:30
Zpřístupněno oddělení pro děti a mládež s možností prvoregistrací zdarma a zábavnými úkoly.

4. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea
Výstava CESTA DO INDIE – Vydejte se parníkem Gablonz z Terstu do daleké Indie společně s proslulým jabloneckým zbožím.
Stálé expozice NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE a ČAROVNÁ ZAHRADA – ČESKÉ SKLO SEDMI STOLETÍ.

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněno:

Radniční věž, Obřadní síň, předsálí, salonek, Sekretariát a pracovna primátora, zasedací místnost, vystaveny městské insignie, pamětní medaile, knihy nebo šaty města.
K vidění nově nainstalována pamětní deska věnovaná Karlu Winterovi.

6. Kino Radnice, Mírové náměstí
Otevřeno 09.00–14.00
Prohlídka prostor kina Radnice s průvodcem včetně promítací kabiny, ukázka techniky, zkouška zvuku apod. K rozebrání plakáty filmů. Od 14:30 dětské představení dle programu.

7. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí
Prohlídka prostor školy (vstup ze dvora – průchodem z Kubálkovy ulice), zpřístupněny dílny, historické stroje, vybavení ryteckých dílen.
Upomínková exhibiční ražba hracího žetonu, Výstava prací studentů z plenérového pobytu v Bílém Potoce.

8. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského
Zpřístupněna loď kostela a přilehlé kolumbárium, prohlídky s průvodcem.
11.00-12.00 zazní varhanní hudba v podání Jiřího Svatoše.

9. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 14.00–17.00
Zpřístupněna bude osvětlovací a zvuková kabina i jeviště divadla. Připraveny komentované prohlídky.
Od 15.00 vernisáž výstavy Libora Kalába DNA VESMÍRU.

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní náměstí
Zpřístupněn interiér kostela.
15.00-17.00 prohlídka kůru s průvodcem, informace o varhanách a jejich záchraně, a to přímo od zástupce Nadačního fondu Jablonecké varhany.

11. Kaplička sv. Anny, ulice Palackého
K nahlédnutí interiér kapličky s instalací libereckého grafika Jana Měřičky.

12. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně, ulice U Kostela
Zpřístupněn interiér kostela.

13. Kostel Povýšení sv. Kříže, nám. B. Němcové
Zpřístupněn interiér kostela.

14. Kostel Seslání Ducha svatého, ulice Pod Vodárnou
Zpřístupněn interiér kostela.

15. Dům česko-německého porozumění, ulice Československé armády
Zpřístupněn bude celý Dům česko-německého porozumění.
Historické snímky z Rýnovic – stálá výstava fotografií.
Korálková dílna, tradiční dobové občerstvení.

16. Sokolovna, Tyršovy sady
Prohlídka sokolovny od sklepa až po věž, doprovodný program pro děti „Ohlédnutí do historie Sokola“.
9.30-15.00 – pohybové aktivity pro zájemce: Z pohádky do pohádky pro nejmenší, Opičí dráha pro školáky, Otestuj svou kondici pro dospělé. Cvičební obuv s sebou! Zajištěno drobné občerstvení.

17. Kantorova vila, ulice Palackého
Komentované prohlídky pro skupinky 10 osob každou hodinu od 10 do 16 h – nutné vyzvednout si časovanou vstupenku předem. Vstupenky k osobnímu vyzvednutí v Turistickém infocentru, Kostelní 1/10 (Dům manželů Scheybalových) ve dnech 11. a 12. září od 9 do 17 h. Pouze do vyčerpání kapacity.

V pátek 13. září od 18 hodin se v kostele sv. Anny uskuteční přednáška brněnského architekta Jana Sapáka „Život a dílo Jindřicha Kulky, tvůrčího partnera Adolfa Loose, autora Kantorovy vily v Jablonci nad Nisou“. V sobotu 14. září pak budou na přednášku navazovat komentované prohlídky vily za účasti přednášejícího.

18. Městské lázně v Jablonci nad Nisou, ulice Budovatelů
Prohlídka objektu bývalých městských lázní.
Výstupy z akce Nádech pro lázně. Připraveny výtvarné instalace, videoprojekce.

Vstup zdarma.

Kontaktní osoba pro média za JKIC: Radana Schaeferová, T:+420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com
Program koordinuje Věra Dobrovská T:+420 T: +420 775 585 062, dobrovska@jablonec.com