Tisková zpráva, 19. 07. 2019:

Nemilé zjištění čekalo na organizátory varhanních koncertů v Jablonci nad Nisou. Při ladění nástroje zjistili varhanáři absolutní rozeschnutí srdce varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. Koncert, který se zde měl konat 6. 8., se proto přesouvá do kostela Dr. Farského.

 

Cyklus “Jablonecké kostely otevřeny” nabízí přes léto každé úterý návštěvníkům Jablonce i místním prohlídky interiérů sakrálních památek ve městě, v podvečer se pak mohou vždy v jednom z kostelů zaposlouchat do tónů varhan. V secesním kostele Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové se však při ladění nástroje před koncertem bohužel ukázalo, že varhany nejsou v dobré kondici. “Tuto nemilou skutečnost jsme zjistili již při přípravě prvního koncertu v tomto kostele. Varhanáři konstatovali absolutní rozeschnutí vzdušnice – tedy části varhan, která rozvádí vzduch do jednotlivých píšťal. Po několikahodinové práci se jim podařilo zachránit část dřevěné desky a zprovoznit alespoň některé rejstříky varhan. Koncert se tak uskutečnil a dík patří také varhaníkovi Danielu K. Pernetovi, který se s danou situací skvěle vypořádal. Po konzultaci s opraváři i hudebníky jsme však dospěli k závěru, že následující koncert raději přesuneme a dopřejeme posluchačům plnohodnotný zážitek, než abychom omezovali repertoár,” vysvětluje za organizátory Petra Handlířová.

Varhanní koncert “Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…)” si můžete vychutnat v úterý 6. srpna v kostele na náměstí Dr. Farského. Čeká vás skvělý hudební zážitek – na varhany zahraje Jan Gottwald, na violoncello Jan Žďánský, a zároveň můžete přispět na obnovu varhan v kostele Povýšení sv. Kříže. “Výtěžek z minulého koncertu ve starokatolickém kostele i z následujícího koncertu 6. 8. bude věnován starokatolické obci na opravu varhan. Vstupné je dobrovolné,” upřesňuje Petra Handlířová.

Přehled varhanních koncertů z cyklu Jablonecké kostely otevřeny / prázdninové úterky od 17 hodin

23. července, kostel Dr. Farského
Bachovi synové, Ivana Michalovičová – varhany, Eva-Maria Tockner – flétna (Rakousko)

čtvrtek 25. července, kostel sv. Anny
Hudba královen – koncert k poctě sv. Anny, Jiřina Dvořáková Marešová – varhany
Barbora Polášková de Nunes Cambraia – mezzosoprán, Žofie Vokálková – příčná flétna

30. července, kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Hudba starých mistrů, Matouš Pěruška – housle, Kristina Vocetková – violoncello

6. srpna, kostel dr. Farského
Známí neznámí (Röntgen, Binge, Raff…), Jan Gottwald – varhany, Jan Žďánský – violoncello

13. srpna, kostel Nejsvětější Trojice
Vivaldiho Itálie, Drahoslav Gric – varhany, Anna Veverková – housle

20. srpna, Kostel Dr. Farského
Chorálové odpoledne, Albin Virbel – varhany (Kaufbeuren, Německo)

27. srpna, kostel sv. Anny
Mozart a jeho následovníci, Robert Fuchs – varhany, Martin Havelík – violoncello

Kontaktní osoba za JKIC:
Radana Schaeferová, T:+420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com
Petra Handlířová T: +420 775 585 047, handlirova@jablonec.com