Tisková zpráva, 10. 07. 2020 v Jablonci nad Nisou:

Začátek turistické sezóny na radniční věži v Jablonci nejprve zbrzdil koronavirus, poté uznaná reklamace. Oblíbená vyhlídka se tak pro veřejnost poprvé letos otevře až nyní.

První návštěvníky na věži přivítáme v pondělí 13. července, což je oproti původním plánům výrazně později. Vyhlídku jsme chtěli zpřístupnit už v dubnu o Velikonočních slavnostech,” upozorňuje Petr Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra, které výstupy zajišťuje. Letošní rok však zamíchal kartami nejen v cestovním ruchu. “Je ještě brzy hodnotit jaká bude letošní sezóna, v každém případě je však patrný zájem o cestování po Česku. Rozhledny jsou fenoménem Jizerských hor a jsme rádi, že nyní se mezi ně může zařadit i věž jablonecké radnice, která je vysoká 51 a nabízí výhled do všech světových stran. Z ochozu za jasného počasí uvidíte město jako na dlani i okolní hřebeny hor – Černou studnici, Bramberk, Královku, Císařský kámen, Libereckou výšinu a samozřejmě Ještěd,” dodává Vobořil. 

Součástí výstupu na věž je prohlídka zasedacích sálů, které jsou po rekonstrukci opět chloubou funkcionalistické radnice. Obnoveny byly podle historických plánů architekta Karla Wintera a dobových fotografií. Přední české sklářské firmy se podílely na výrobě svítidel, zruční řemeslníci zhotovili nábytek na míru a do minulosti návštěvníky přenese i reliéf se znakem města a motivy jabloneckého průmyslu, který hlavní zasedací místnosti vévodí.

Vyhlídka je z bezpečnostních důvodů přístupná pouze s průvodcem. Cestou nahoru je potřeba zdolat 250 schodů! (Oběžný výtah páternoster prochází rekonstrukcí.) 

Sraz zájemců o výstup na věž je před radnicí v každou celou hodinu:
pondělí a středa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 h
úterý a čtvrtek 10, 11, 12, 13, 14, 15 h
pátek 10, 11, 12, 13, 14 h

Vstupné: 40 Kč (dospělí), 20 Kč (děti 6–15 let, studenti, ZTP, senioři od 65 let), zdarma (děti do 6 let, školní dozor), rodinné vstupné 100 Kč (2 dospělí + 3 děti)

Kontaktní osoba pro média za JKIC: Radana Schaeferová, T:+420 606 270 543, schaeferova@jablonec.com
nebo Hana Herkommerová, T:+420 775 585 045, herkommerova@jablonec.com

Související TZ:

Město reklamovalo omítku na věži radnice

Statutární město uplatnilo reklamaci nedávno opravené fasády jablonecké radnice, kterou firma Syban uznala. Při průzkumu stavu věžní fasády zjistila firma poškození ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo. Opravy by dle odhadu měly trvat do poloviny července.

Během zimy se objevila závada na římse nad ochozem věže. Uvolnila se část omítky, která odpadla. Závadu jsme ihned reklamovali u zhotovitele díla, společnosti Syban. Ta reklamaci uznala a narušenou část zajistila proti případnému dalšímu odpadávání s tím, že s opravou začne za příznivějšího počasí,“ shrnul dění na jihozápadním rohu radnice vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka.

Při kontrole stavu věžní fasády firma zjistila poškození několika drobných míst na římse. „Současně Syban opraví ještě poškozený nátěr nad vchodem do kina. Práce na reklamaci potrvají zřejmě do poloviny července,“ dodává Sluka.

Opravy fasády nepříznivě zasáhnou do turistické sezóny. „Vyhlídka z radniční věže je součástí okruhu, který jsme připravili na prázdniny, a je velmi oblíbená. Kvůli stavební činnosti však budeme muset radniční prohlídkový okruh zredukovat jen na ukázku zrekonstruovaných zasedacích sálů,“ říká ředitel JKIC Petr Vobořil.

Na obnově fasády radnice a věže pracovalo město v letech 2016-2019 a celkové náklady přesáhly 25 milionů korun. Od roku 2011 se také opravovala, repasovala nebo vyměňovala radniční okna. V roce 2018 byl na radniční věž usazený 75 metrů dlouhý nerezový hromosvod zakončený měděnou ozdobnou kupolí cibulového tvaru. 

Zdroj: Jana Fričová | tisková mluvčí I oddělení pro komunikaci s veřejností
Tel: +420 483 357 185, +420 724 493 033 | fricova@mestojablonec.cz | www.mestojablonec.cz
Magistrát města Jablonec nad Nisou | Mírové náměstí 19 | 466 01 Jablonec nad Nisou